Есенна промоция!

Промоция на Atlantic

Я да види дядо поп има ли в гърнето боб

 

Икономично отопление с климатици

Размразяване на климатик

Размразяване на климатик

Външно тяло на климатикПрез зимата когато температурите са под 5 ° C всички климатици започват да натрупват лед по външния си топлообменник. Скоростта с която се натрупва този лед силно зависи от влажността на външния въздух, т.е колкото е по-висока тази влажност, толкова по-бързо се натрупва лед. Това явление се получава защото температурата на външния топлообменник на климатика винаги се изчислява от производителите на климатици да е поне 5 ° C под температурата на външния въздух. В този случай влагата във въздуха започва да кондензира по топлообменника и след това замръзва. В процеса на работата си е нормално климатиците за натрупват лед, когато влажността на околния въздух е достатъчна да се получи конденз. За премахването на този лед е предивден специален механизъм, чрез който се “детектира” наличието на твърде много лед (или чрез датчик или чрез косвени методи- например загуба на топлинен капацитет), и се стартира така наречения “дефрост”- (от англ. defrost- размразявам). При дефрост климатиците първо спират компресора, обръщат пътя на фреона, т.е. симулират процес на охлаждане и спират или намаляват оборотите на перката на вътрешното тяло. След известно време се включва компресора и започва да нагнетява топъл фреон във външното тяло, което го нагрява и вследствие на това леда се разтопява. Този процес е ограничен по време като се предполага че ако климатика е изчислен правилно, всичкия лед по външното тяло ще се разтопи. Ако това не стане то най-вероятно има някакъв проблем в самия климатик и в този случай трябва да се извика фирмата за монтаж на климатици.

Най- важното за всички климатици

Климатици LG  И накрая едно от най- важните неща за отоплението с климатик е дали машината е обслужвана правилно и редовно. Това означава дали този, който я е монтирал е дозирал точно необходимото количество фреон, дали са спазени изискванията на производителя за работата на климатика и дали тръбния път, който свързва външното тяло с вътрешното тяло (или вътрешните тела) е правилно поставен. Освен това, ако живеете на място където е прашно от уличен трафик или промишлена дейност, много добра идея е често да поглеждате и почиствате филтрите на вътрешното тяло на вашия климатик , защото, ако самите филтри са зацапани, то това ще намали дебита на въздуха, който преминава през тялото на климатика, в резултат на което мощността също ще намалее, а в определени случай може да доведе до дефектиране на компресора. Понякога външното тяло също трябва да бъде почистено, но тази дейност е хубаво да се извърши от квалифициран техник, който обикновено проверява цялостно работата на климатика със съответните сервизни инструменти и уреди.Ако се наложи,той може да демонтира целия климатик и да направи профилактика в сервизна база.

highslide for wordpress